Rannsachadh a’ sealtainn leudachadh ann an foghlam dà-chànanach

13/02/09

Chaidh rannsachadh fhoillseachadh a tha sealtainn leudachadh ann an foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, Cuimris agus Gàidhlig na h-Èirinn ann am Breatainn. Tuilleadh air an ceangal a leanas (sa Bheurla);

http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/7885493.stm