Cànan - Language

Cuairt-litir

 Ar cuairt-litir as ùire

Cuairt-Litir

Luchdaich (cruth PDF)

 

 Aithisg Bhliadhnail 2018/19

Aithisg Bhliadhnail | Annual Report 2018-19

Luchdaich

 

 

 

 

 

 

 

Dhachaigh

Comhairle do phàrantan eile

Dè an aon chomhairle a bheireadh tu dhaibhsan a tha a ’smaoineachadh mu GME?

Cleachd smachd bhidio no brùth (F) fhad ‘s a tha thu a’ coimhead airson làn-sgrìn

 

 Mirera Hughes-Hallett
(Spàinneach)

 

 Elaine MacLeod 
(Beurla)

Ilsa Alim 
(Beurla)

Isla Campbell-Lupton 
(Beurla)

 

Kathleen Morrison
(Beurla)

 

Mirera Hughes-Hallett 
(Beurla)

 
 

Stephen Culbertson
(Beurla)

 

Kathleen Morrison
(Gàidhlig)

 

 

 

 

Ro-ràdh - A ’bruidhinn mu dheidhinn GME

Carson a thaghas tu Foghlam Meadhanach Gàidhlig?

An robh Gàidhlig agad mu thràth no a bheil thu ag ionnsachadh?

Ciamar a chuidicheas tu do phàiste le obair-dachaigh?

A bheil cànan sam bith eile aig do theaghlach aig an taigh

Dè an aon chomhairle a bheireadh tu dhaibhsan a tha a ’smaoineachadh mu GME?

 

Cànanan eile?

A bheil cànan sam bith eile aig do theaghlach aig an taigh?

Cleachd smachd bhidio no brùth (F) fhad ‘s a tha thu a’ coimhead airson làn-sgrìn

 

 Mirera Hughes-Hallett
(Spàinneach)

 

 Elaine MacLeod 
(Beurla)

Ilsa Alim 
(Beurla)

Isla Campbell-Lupton 
(Beurla)

 

Kathleen Morrison 
(Beurla)

 

Mirera Hughes-Hallett
(Beurla)

 
 

Stephen Culbertson 
(Beurla)

 

Ilsa Alim 
(Gàidhlig)

 

Kathleen Morrison
(Gàidhlig)

 

Ro-ràdh - A ’bruidhinn mu dheidhinn GME

Carson a thaghas tu Foghlam Meadhanach Gàidhlig?

An robh Gàidhlig agad mu thràth no a bheil thu ag ionnsachadh?

Ciamar a chuidicheas tu do phàiste le obair-dachaigh?

A bheil cànan sam bith eile aig do theaghlach aig an taigh

Dè an aon chomhairle a bheireadh tu dhaibhsan a tha a ’smaoineachadh mu GME?

Neach-labhairt no neach-ionnsachaidh Gàidhlig?

An robh Gàidhlig agad mu thràth no a bheil thu ag ionnsachadh?

Cleachd smachd bhidio no brùth (F) fhad ‘s a tha thu a’ coimhead airson làn-sgrìn

 

 Mirera Hughes-Hallett
(Spàinneach)

 

 Elaine MacLeod 
(Beurla)

Ilsa Alim 
(Beurla)

 

Isla Campbell-Lupton 
(Beurla)

 

Kathleen Morrison 
(Beurla) 

Mirera Hughes-Hallett 
(Beurla) 

Stephen Culbertson 
(Beurla)

Ilsa Alim 
(Gàidhlig)

Kathleen Morrison
(Gàidhlig)

  

Ro-ràdh - A ’bruidhinn mu dheidhinn GME

Carson a thaghas tu Foghlam Meadhanach Gàidhlig?

An robh Gàidhlig agad mu thràth no a bheil thu ag ionnsachadh?

Ciamar a chuidicheas tu do phàiste le obair-dachaigh?

A bheil cànan sam bith eile aig do theaghlach aig an taigh

Dè an aon chomhairle a bheireadh tu dhaibhsan a tha a ’smaoineachadh mu GME?

Cuideachadh le obair-dachaigh

Ciamar a chuidicheas tu do phàiste le obair-dachaigh?

Cleachd smachd bhidio no brùth (F) fhad ‘s a tha thu a’ coimhead airson làn-sgrìn

 

 Mirera Hughes-Hallett
(Spàinneach)

 

 Elaine MacLeod 
(Beurla)

Ilsa Alim 
(Beurla)

Isla Campbell-Lupton 
(Beurla)

 

Kathleen Morrison 
(Beurla)

 

Mirera Hughes-Hallett
(Beurla)

 
 

Stephen Culbertson 
(Beurla)

 

Ilsa Alim
(Gàidhlig)

 

Kathleem Morrison
(Gàidhlig)

 

Ro-ràdh - A ’bruidhinn mu dheidhinn GME

Carson a thaghas tu Foghlam Meadhanach Gàidhlig?

An robh Gàidhlig agad mu thràth no a bheil thu ag ionnsachadh?

Ciamar a chuidicheas tu do phàiste le obair-dachaigh?

A bheil cànan sam bith eile aig do theaghlach aig an taigh

Dè an aon chomhairle a bheireadh tu dhaibhsan a tha a ’smaoineachadh mu GME?

 

 

Carson a thaghas tu FMG?

Carson a thaghas tu Foghlam Meadhanach Gàidhlig?

Cleachd smachd bhidio no brùth (F) fhad ‘s a tha thu a’ coimhead airson làn-sgrìn

 

 Mirera Hughes-Hallett
(Spàinneach)

 

 Elaine MacLeod
(Beurla)

Ilsa Alim 
(Beurla)

 

Isla Campbell-Lupton 
(Beurla)

 

Kathleen Morrison 
(Beurla) 

Mirera Hughes-Hallett 
(Beurla) 

Stephen Culbertson 
(Beurla)

Ilsa Alim 
(Gàidhlig)

Kathleen Morrison
(Gàidhlig)

 

Ro-ràdh - A ’bruidhinn mu dheidhinn GME

Carson a thaghas tu Foghlam Meadhanach Gàidhlig?

An robh Gàidhlig agad mu thràth no a bheil thu ag ionnsachadh?

Ciamar a chuidicheas tu do phàiste le obair-dachaigh?

A bheil cànan sam bith eile aig do theaghlach aig an taigh

Dè an aon chomhairle a bheireadh tu dhaibhsan a tha a ’smaoineachadh mu GME?

 

 

Facebook

 

Còraichean © 2020 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte