top of page

Comhairle nan Eilean Siar 

Tha Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ri fhaighinn thar nan eileanan ann an Comhairle nan Eilean Siar agus ann an gach àrd-sgoil. Chither na sgoiltean agus fiosrachadh connaltraidh aca gu h-ìosal.

Primary

Back School – email: backschool@gnes.net

Website: Back School, Lewis

 

Breasclete School – email: breacscleteschool@gnes.net

Website: Sgoil Breascleit, Lewis

 

Castlebay Community School – email: castlebayschool@gnes.net

Website: Castlebay School

 

Dailburgh School – email: dailburghschool@gnes.net

Website: Sgoil Dhalabroig

 

Iochdar School – email: iochdarschool@gnes.net

Website: Sgoil an Iochadair

 

Laxdale School – email: laxdaleschool@gnes.net

Website: Bun-Sgoil Lacasdail

 

Leverhulme Memorial School, Harris – email: leverhulmeschool@gnes.net

 

Lionel School – email: lionelschool@gnes.net

Website: Lionel School, Ness

Pairc School – email: paircschool@gnes.net

Website: Sgoil na Pairc

 

Sgoil Bhaile a' Mhanaich: balivanichschool@gnes.net

Website: Sgoil Bhaile a' Mhanaich, Benbecula

 

Sgoil an Rubha – email: sgoilantaobhsiar@gnes.net

Website: Sgoil an Rubha, Point

 

Sgoil an Taobh Siar – email: sgoilnanloch@gnes.net

Website: Sgoil an Taobh Siar

 

Sgoil Uibhist an Tuath – email: sgoiluibhistatuath@gnes.net

Website: Sgoil Uibhist a Tuath

 

Shawbost School – email: shawbostschool@gnes.net

Website: Shawbost School

 

Sir Edward Scott School, Harris – email: sirescottschool@gnes.net

Website: Sir E Scott

 

Stornoway Primary School – email: stornowayprimary@gnes.net

Website: Stornoway Primary School

 

Tong School – email: tongschool@gnes.net

Website: Tong Primary School

 

Uig school – email: uigschool@gnes.net

Website: Sgoil Uig

 

Secondary

Nicolson Institute, Stornoway – email: nicolsoninstitue@gnest.net

Website: Nicolson Institute

 

Sir Edward Scott School, Harris – email: sirescottschool@gnes.net

Website: Sir E Scott

 

Sgoil Lionacleit - email: sgoillionacleit@gnes.net

Website: Sgoil Lionacleit

bottom of page