top of page

Comhairle Bhaile Dhùn Èideann

Tha solarachadh Gàidhlig ri fhaighinn ann an Sgoil Gàidhlig fa leth agus aig Àrd-Sgoil ann am Baile Dhùn Èideann. Chithear fiosrachadh conaltraidh aca gu h-ìosal.  

Edinburgh City

 

Primary 

Bun-Sgoil Taobh na Pairce email: admin@taobhnapairce.edin.sch.uk

Website: Taobh na Pairce

 

Secondary 

James Gillespie’s High School: admin@jamesgillespies.edin.sch.uk

Website: James Gillespie's

bottom of page