top of page

Comhairle Inbhir Chluaidh

Tha Comhairle Inbhir Chluaidh a’ tabhainn Foghlam Gàidhlig ann an Grianag. Tha fiosrachadh na sgoile ri fhaighin gu h-ìosal.

Primary

Whinhill Primary School, Greenock, email:  information@whinhill.inverclyde.sch.uk

 

Website: Whinhill Primary School

bottom of page