top of page

Comhairle Siorrachd Àir a Tuath

Thòisich Comhairle Àir a Tuath a’ tabhainn Foghlam Gàidhlig ann an 2020, a chiad ughdarras ionadail ùr ann an 21 bliadhna. Tha fiosrachadh na sgoile ri fhaighin gu h-ìosal.

North Ayrshire

Whitehurst Park Primary School, Kilwinning, email: whitehirstpark@ea.n-ayrshire.sch.uk

Website: Whitehirstpark Primary

bottom of page