top of page

Comhairle Lannraig a Tuath

Tha Foghlam Gàidhlig ri fhaighinn aig bun-sgoil agus àrd-sgoil ann an Lannraig a Tuath.

Primary 

Condorrat Primary School, Cumbernauld, email: nlmacleodm2@northlan.org.uk

Website: Condorrat Primary

 

Secondary

Greenfaulds High School, email: enquiries@greenfaulds.n-lanark.sch.uk

Website: Greenfaulds High School

bottom of page