top of page

Comhairle Lannraig a Deas

Tha Lannraig a Deas a’ toirt Foghlam Gàidhlig aig bun-sgoil agus àrd-sgoil ann an Cille Bhrìghde an Ear.

Mount Cameron Primary, East Kilbride: headteacher@mountcameron-pri.s-lanark.sch.uk

Website: Mount Cameron Primary

 

Calderglen High School, East Kilbride: office@calderglen.s-lanark.sch.uk

Website: Calderglen High School (Twitter)

bottom of page