top of page

Comhairle Siorrachd Àir an Ear

Ann an Comhairle Siorrachd Air an Ear, tha Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ri fhaighinn ann an Cille Mhearnaig. Chithear am fiosrachadh connaltraidh gu h-ìosal.

Bun-Sgoil

Sgoil na Coille Nuaidh - Lorraine Dougan, Ceannard 

lorraine.dougan@eastayrshire.org.uk

Website: Sgoil na Coille Nuaidh

Àrd-Sgoil

Kilmarnock Academy, email: eakilmarnock.ac@eastayrshire.org.uk

Website: Kilmarnock AS

bottom of page