Naidheachdan 

Cuairt-Litreachan

Bidh sinn a’ cruthachadh chuairt-litreachan ceithir tursan sa bhliadhna. Ma tha naidheachd sam bith agaibh aig a bhiodh feumail is inntinneach do phàrantan agus tidsearan airson a’ chuairt-litir, cuir fios thugainn. Tha sinn ri fhaighinn air Facebook, Twitter agus Instagram is mar sin cumaibh sùil a-mach an sin airson nan naidheachdan as ùire.

Aithisg Bhliadhnail 2020/21

Cliog air an dealbh gu h-ìosal ri leughadh Aithisg Bhliadhnail againn.

Geamhradh 2022

Cliog air an dealbh gu h-ìosal airson a' chuairt-litir as ùire

Naidheachdan as ùire
Dealbh East Ren.png

Comann nam Pàrant's response to Full Assessment (Education Scotland Act 2016) requested by Glasgow City Council. Click on the image to read our full response.

Dealbh Glaschu.jpg

Comann nam Pàrant's response to Full Assessment (Education Scotland Act 2016) requested by East Renfrewshire. Click on the image to read our full response.

Chuir Comann nam Pàrant freagairt a-staigh dha co-chomhairleachadh Foghlam Ath-Leasachaidh. Cliog air an dealbh ri leughadh ar freagairt air fad.

Seann Chuairt-litreachan 

Screenshot (80)_edited.jpg

Cuairt-Litir – An t-Samhradh 2021

Cliog air an dealbh ri leughadh a’ chuairt-litir.

Cuairt-Litir – Am Foghar 2021

Cliog air an dealbh ri leughadh a’ chuart-litir